با ما به راحتی به الکترونیکی شدن فکر کنید مشکلات خودوتون را با ما مطرح کنید یه پیشنهاد ویژه برای مدیران IT با محصولات ما آشنا شین
این نرم افزار به صورت تخصصی در جهت مدیریت اطلاعات بیمه کاربران با استفاده از سرفصل های ویژه موثر در بیمه طراحی شده است. از مهمترین ویژگی های این نرم افزار قابلیت آرشیو سازی تغیر وضعیت های افراد و همچنین ارائه گزارشات مدیریتی به صورت پارامتریک است. بخش گزارشات این نرم افزار از یک گزارش ساز در جهت ارائه گزارشات دلخواه شما تشکیل شده است. در صورتی که امکانات مد نظر شما در این سیستم نبود میتوانیم این امکانات را به نرم افزار اضافه کنیم.
زبان برنامه نویسی این نرم افزار C# و نسخه موتور اجرایی آن .NET 4.5 است. محیط گزارش گیری این سیستم Crystal Report 2008 است. بانک اطلاعات این سیستم MS SQL 2008 به بالا است.
 • تعریف انواع بیمه گر
 • تعریف محل های خدمت
 • تعریف نسبت های فامیلی
 • تعریف دوره های بررسی
 • تعریف افراد
 • تایید افراد
 • اطلاعات تکمیلی
 • اطلاعات افراد شاغل
 • اطلاعات افراد بازنشسته
 • اطلاعات افراد مستمری بگیر
 • اطلاعات افراد منتقل شده است
 • اطلاعات افراد سرباز ترخیص شده
 • اطلاعات افراد از کار افتاده
 • اطلاعات افراد استعفا داده
 • اطلاعات افراد فسخ قرارداد شده
 • اطلاعات افراد اخراج شده
 • اطلاعات شماره بیمه افراد
 • اطلاعات بیمه گر افراد
 • اطلاعات تاهل افراد
 • اطلاعات محل خدمت افراد
 • اطلاعات بیمه عمر افراد
 • اطلاعات افراد انصراف داده از بیمه
 • اطلاعات جانبازان
 • اطلاعات افراد دارای همسر شاغل
 • اطلاعات مربوط به تغیرات شغلی
 • اطلاعات افراد فوت شده
 • اطلاعات افراد تحت تکفل و تحت پوشش
 • اطلاعات مستمری بگیران
 • اطلاعات افراد معلول
 • اطلاعات خانواده شهدا
 • اطلاعات افراد دارای شرایط خاص
 • ارائه گزارشات پارامتریک به همراه گزارش ساز
 • تنظیم دسترسی کاربر
 • گزارش عملکرد کاربران
 • بازگشت اطلاعات تخریب شده
 • ارسال اطلاعات به بایگانی
 • بازگشت اطلاعات از بایگانی
 • مدیریت کاربران