با ما به راحتی به الکترونیکی شدن فکر کنید مشکلات خودوتون را با ما مطرح کنید یه پیشنهاد ویژه برای مدیران IT با محصولات ما آشنا شین
این نرم افزار برای ثبت و مدیریت اطلاعات قرارداد های شما طراحی شده است. در این نرم افزار سعی شده است تا جزئیات مهم قرار داد جهت ارائه گزارشات متنوع، مستند گردد. همچنین این نرم افزار شامل اعلام هشدار های مختلف جهت تسهیل روند مدیریت قرارداد ها است. در صورت نیاز به افزودن امکانات جدید به نرم افزار موارد مورد نیاز را می توانید از طریق واحد طراحی پیگیری نمایید.
زبان برنامه نویسی این نرم افزار C# و نسخه موتور اجرایی آن .NET 4.5 است. محیط گزارش گیری این سیستم Crystal Report 2008 است. بانک اطلاعات این سیستم MS SQL 2008 به بالا است.
 • تعریف مجری
 • تعریف شرکت
 • تعریف انواع تضمین ها
 • تعریف انواع معامله
 • ثبت قرارداد ها
 • گزارش قراردادها
 • گزارش َشرکت ها
 • استعلام
 • مناقصه
 • تمدید
 • ترک تشریفات
 • تضمین بانکی
 • تضمین بیمه
 • تضمین نقدی
 • تضمین سفته
 • تضمین چک
 • تنظیم دسترسی کاربر
 • گزارش عملکرد کاربران
 • بازگشت اطلاعات تخریب شده
 • ارسال اطلاعات به بایگانی
 • بازگشت اطلاعات از بایگانی
 • مدیریت کاربران
 • هشدار در خصوص قرارداد های در حال اتمام
 • هشدار در خصوص قرارداد های بدون تضمین